Karlstads El- och Stadsnät AB är medlemmar i Sinfra