Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening är medlemmar i Sinfra