Heby-Sala Bioenergiutvecklings AB är medlemmar i Sinfra