GITO Heavy Charging Solutions AB är medlemmar i Sinfra