Bergs Tingslags Elektriska AB är medlemmar i Sinfra