Älvdalen Vatten och Avfall AB är medlemmar i Sinfra