Affärsverken Energi i Karlskrona AB är medlemmar i Sinfra