Affärsverken Elnät i Karlskrona AB är medlemmar i Sinfra