Medlemsfördelar

Hållbara Upphandlingar

Från att potentiella ramavtalsleverantörer lämnar anbud fram till uppföljning av ramavtalsleverantörers hållbarhetsarbete ( eller som säkerställer kravställandet före, under och efter upphandlingsskedet).

Valfrihet

Genom en villkorsjämförelse eller förnyad konkurrensutsättning mellan flera upphandlade ramavtalsleverantörer vilket är en unik möjlighet som inte går att få vid enskilda upphandlingar.

Statistik

Vid användandet av våra ramavtal som kan göras tillgängligt för medlemmar och ramavtalsleverantörer.

Lagbevakning

Kring upphandlingslagstiftningen.

Kommunikation med vår omvärld

Vi jobbar aktivt med nationella upphandlingssamarbeten med övriga branschorganisationer för att utveckla vår framtida teknikutveckling till en mer hållbar sådan.

Självriskelimineringsförsäkring

Vi erbjuder tillsammans med Berkley en förmånlig försäkring som täcker självrisken i hus och hemförsäkring vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Denna försäkring gäller medlemmars villakunder.

Mer information om försäkringen klicka på denna länk: 
Självriskelimineringsförsäkring information

Information om försäkringsvillkor klicka på denna länk: 
Försäkringsvillkor Sinfra och Berkley

För att anmäla en skada fyll i följande: 
Skadeanmälningsblankett