Vi på Mälarenergi vill göra det enkelt för de som är intresserade av solenergi, att kunna skaffa anläggningar oavsett om kunden gör det av tekniskt intresse, ekonomiskt eller klimat- och miljöskäl. Vi hjälper därför våra kunder att bygga anläggningar som passar deras behov, skriver Anders Tenggren, affärsområdeschef Energitjänster, Mälarenergi AB i ett svar till Ove Wilder samt Sture Helmersson som i insändare i VLT tar upp frågeställningar om solel.

När det gäller nettodebitering är det inte Ove eller någon annan kund som betalar mellanskillnaden mellan spotpriset och priset vid nettodebitering. Den skillnaden står Mälarenergi för då vi ser fördelar med långsiktiga och kundnära affärsrelationer.

Ove får gärna kontakta oss och komma på ett besök för att ta emot mer information om hur våra erbjudanden med installation av solceller ser ut samt få veta mer om hur nettodebitering fungerar.

Beträffande insändaren den 20 april från Sture Helmersson kan vi berätta att man inte behöver bygga ut vattenkraften för att reglera mer solel i elsystemet. Den befintliga vattenkraften bedöms kunna reglera såväl utbyggnad av solel- som vindkraftsproduktion.

Vestmanlands Läns Tidning, insändare, 24 apr -17