Lidköping Energis senaste klimatbokslut visar att bolaget reducerade utsläppen av växthusgaser motsvarande 41 700 ton CO2e enbart under 2018. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv motsvarar de minskade utsläppen ett värde av 47 miljoner kronor.

 – Miljö- och hållbarhetsfrågor är viktiga för oss, därför är det en självklarhet för oss att
kartlägga och redovisa vår totala klimatpåverkan, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Kommunalägda Lidköping Energi producerar varje år cirka 410 GWh fjärrvärme och el. Det täcker bland annat värmebehovet för mer än 90 procent av hushållen i Lidköpings tätort och över 60 procent av vad den lokala industrin förbrukar. Varje år energiåtervinns drygt 126 000 ton hushålls- och restavfall som i värsta fall hade hamnat på deponi eller förbränts utan att energin tagits tillvara.

 – Vi ser till att utnyttja energin i avfallet maximalt och i samband med förbränningen renar vi dessutom avfallet från gifter och metaller som annars hade hamnat i naturen, säger Lidköping Energis miljösamordnare Johan Ekblad.

Minskat utsläpp av växthusgaser
För tredje året har Lidköping Energi låtit det oberoende konsultföretaget Profu ta fram ett klimatbokslut över bolagets totala klimatpåverkan. Klimatbokslutet visar en beräkning av utsläppen av växthusgaser från den egna verksamheten tillsammans med de utsläpp som undvikits tack vare att Lidköpingsborna kunnat använda fjärrvärme framför andra mindre klimatsmarta alternativ. För 2018 blev den undvikna utsläppen 41 700 ton CO2e mer än de tillförda.

Bolagets tidigare klimatbokslut gäller åren 2015 och 2016. De gav samma entydiga svar: Fjärrvärme är inte bara en trygg och smidig uppvärmningsform för kunden, utan även ett kvitto på att ha gjort ett klokt miljöval jämfört med alternativa energilösningar.
– Avfallsförbränning har tyvärr fått en oförtjänt negativ klang, därför är det extra viktigt att visa på den samhällsnytta vi gör, säger Johan Ekblad.

Nyhet hämtat från Energinyheter 20190508