Leverantörsstämpel

Som ramavtalsleverantör till Sinfra får du möjlighet att använda vår stämpel på till exempel hemsida, sociala medier eller i annan dokumentation.
Denna får endast användas av leverantörer som har aktuella ramavtal med Sinfra.

Här nedan finns stämpeln tillgänglig för nedladdning i ett flertal varianter.

Riktlinjer för hur stämpeln ska användas (pdf)