Leverantörsrevisioner

Genom leverantörsrevisioner säkerställer vi att leverantörerna följer Sinfras uppförandekod och eventuella hållbarhetskrav relaterade till den specifika upphandlingen. För varje revision Sinfra genomför sammanställs en rapport, som publiceras här nedan.

2021

2021-03-25
Elvaco AB
Läs rapporten (pdf)

2021-03-24
AFRY
Läs rapporten (pdf)

2021-03-17
TLS Energimätning AB
Läs rapporten (pdf)

2021-03-16
Dahl Sverige AB
Läs rapporten (pdf)

2021-01-19
Pollex AB
Läs rapporten (pdf)

2021-01-14
Nordkalk AB
Läs rapporten (pdf)

2020

2020-12-16
FVB Sverige AB
Läs rapporten (pdf)

2020-12-03
Metrima AB
Läs rapporten (pdf)

2020-11-24
Holtab AB
Läs rapporten (pdf)

2020-11-10
Xylem
Läs rapporten (pdf)

2020-10-06
Calderys Nordic AB
Läs rapporten (pdf)

2020-09-02
Rexel Sverige AB
Läs rapporten (pdf)

2020-08-31
KL Industri AB
Läs rapporten (pdf)

2020-08-27
Danfoss AB
Läs rapporten (pdf)

2020-06-16
Danfoss AB
Läs rapporten (pdf)

2020-05-26
Sweco AB
Läs rapporten (pdf)