Leverantörsrevisioner

Genom leverantörsrevisioner säkerställer vi att leverantörerna följer Sinfras uppförandekod och eventuella hållbarhetskrav relaterade till den specifika upphandlingen. För varje revision Sinfra genomför sammanställs en rapport, som publiceras här nedan.

2020-05-26
Sweco
Läs rapporten (pdf)

2020-06-16
Danfoss AB
Läs rapporten (pdf)

2020-08-31
KL Industri AB
Läs rapporten (pdf)