Sinfra har idag över 350 medlemmar och vi växer i en rasande fart. I takt med att vi blir större, ställs samtidigt allt högre förväntningar på oss som inköpscentral. Hållbarhetsfrågan har blivit en central del hos många av våra medlemsbolag och det har sedan en tid tillbaka skett en ökad efterfrågan och krav på att Sinfra ska genomföra leverantörsrevisioner med fokus på hållbarhet. Skälet till detta är enkelt, Sinfras medlemmar vill säkerställa att skattebetalarnas pengar hamnar hos seriösa leverantörer, vilka värdesätter hållbarhetsfrågan, precis som de själva gör.

Vi har sedan tidigare hållbarhetsenkäter, där leverantörerna själva skattar hur de aktivt arbetar med hållbarhet samt lever upp till de krav vi ställer. En leverantörsrevision blir därmed ett komplement, där vi säkerställer att leverantörerna lever upp till det de har angett i enkäten, samtidigt som vi säkerställer att leverantörerna följer Sinfras uppförandekod och eventuella hållbarhetskrav relaterade till den specifika upphandlingen.

Sinfras första leverantörsrevision genomfördes strax innan sommaren med goda resultat. Sedan dess har vi haft ytterligare ett par revisioner och vi fortsätter nu kontinuerligt med detta viktiga arbete. För varje revision vi gör sammanställs en rapport. Den publiceras i Medlemsportalen och är därmed tillgänglig för Sinfras medlemmar att ta del av.