Årets leverantörsenkät, som är en del av åtagandet i ramavtalet, finns nu ute. Som del i vårt koncept Hållbara upphandlingar utförs varje år en utvärdering av Sinfras uppförandekoder för ramavtalsleverantörerna som har till syfte att påverka hållbarhetsarbetet i hela försörjningssektorn. Utvärderingen genomförs genom att samtliga ramavtalsleverantörer fyller i en enkät. Målsättningen med leverantörsenkäten är att kartlägga ramavtalsleverantörernas arbete med miljö, affärsetik och social hållbarhet.

 

Förlängd svarstid till och med 2018-10-07!

Här hittar du årets enkät!