Från och med den 11 oktober 2022 får inte upphandlande enheter tilldela eller fullgöra ett kontrakt till en leverantör som omfattas av sanktioner med anledning av Rysslands agerande i Ukraina. Då detta gäller just tilldelning och fullgörande av kontrakt och inte ramavtal i sig har Sinfra inte möjlighet att häva ramavtal med anledning av detta. Däremot är det inte tillåtet för Sinfras medlemsbolag att anlita en leverantör som omfattas av sanktionerna genom exempelvis Sinfras ramavtal.

Det kan vara komplicerat att ta reda på vilka leverantörer som omfattas av sanktionerna och med anledning av detta har Sinfra genomfört följande åtgärder:

  1. Samtliga leverantörer har kontrollerats i tjänsten CreditSafe Protect. I tjänsten får vi information om en leverantör omfattas av sanktionerna.
  2. Alla leverantörer ska i upphandlingar som nu skickas ut intyga att de inte omfattas av sanktionerna.
  3. I alla upphandlingar som nu skickas ut finns även en ny kompletterande text i ramavtalet, som ger Sinfra möjlighet att häva ramavtalet med leverantören om den visar sig omfattas av sanktionerna.
  4. Vi lägger till en punkt i samtliga befintliga ramavtal, som ger Sinfra rätt att häva ramavtalet om leverantören omfattas av sanktionerna. Detta har informerats skriftligt till samtliga ramavtalsleverantörer, som i sin tur ska bekräfta detta skriftligt samt intyga att de inte omfattas av sanktionerna.

Sinfra har i dagsläget inte kunnat se i CreditSafe protect att någon av ramavtalsleverantörerna omfattas av sanktionerna. Vi har fått återkoppling enligt punkt 4 ovan från en stor del av leverantörerna och hoppas få svar från övriga inom kort.

Vad händer nu?

För att medlemmen enkelt ska kunna veta att de leverantörer de anlitar inte omfattas av sanktionerna kommer en förteckning under respektive ramavtalsområde i Medlemsportalen att upprättas. De leverantörer som står med på listan har inte bekräftat att de inte omfattas av sanktioner samt gett Sinfra rätt att lägga till punkten om hävning enligt punkt 4 ovan i ramavtalet. Denna lista kommer löpande att uppdateras vartefter vi får svar från leverantörerna.