Vi har på nytt gått ut med förfrågan till våra ramavtalsleverantörer gällande aktuell leveransstatus inom Elmätare samt Nätstationer och transformatorer. Detta för att uppdatera vår tidigare utskickade information om deras möjlighet att leverera till våra medlemmar.

Elmätare kategori 1-5

Generellt uppger leverantörerna att de nu har en bättre leveranssituation än tidigare, men att det fortfarande är förlängda leveranstider och man uppskattar idag att de ska återgå till det normala under Q4 2023. Leveranstiderna i nuläget ligger inom spannet 2-4 månader men större volymer som ej finns med i leverantörens prognos kan ligga på 5-6 månader. När det gäller den specifika komponentmarknaden verkar den långsamt stabiliseras och flera leverantörer kan nu säkerställa kritiska komponenter till 2023.

Medskicket från leverantörerna är att beställa i god tid och jobba mot en långsiktig prognos när det är möjligt.

Nätstationer och transformatorer

För ramavtalet Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster ser vi förlängda leveranstider. Sinfras ramavtalsleverantörer inom området ger följande uppskattning gällande aktuella leveranstider:

  • Nätstationer: Leveranstider mellan 15 och 30 veckor beroende på material och storlek
  • Mellanspänningsställverk: Leveranstider mellan 10 och 26 veckor beroende på fabrikat
  • Lågspänningsställverk: Leveranstider mellan 12 och 28 veckor beroende på fabrikat
  • Distributionstransformatorer: Leveranstider mellan 30 och 45 veckor beroende på fabrikat och storlek. Ett tips från leverantörerna är att om möjligt titta på epoxyisolerade transformatorer, detta då dessa i dagsläget har en kortare leveranstid – mellan 16 och 24 veckor.

Sinfra vill i och med denna information uppmana medlemmarna att ha god framförhållning och se över tidplaner för kommande projekt samt prioritera om där så är möjligt.