Vi har än en gång gått ut med förfrågan till våra ramavtalsleverantörer gällande aktuell leveransstatus inom berörda områden. Detta för att uppdatera vår tidigare utskickade information om hur marknadssituationen påverkar deras möjlighet att leverera till våra medlemmar.

Elmätare kategori 1-5

De flesta av leverantörerna anger att de haft eller har leveransförseningar, spannet i svaren vi fått ligger mellan 3-4 veckor och upp till 5-6 månader. Detta trots att man försökt minimera störningar med utökad lagerhållning samt delleveranser.

Specifika komponenter som leverantörerna nämner är bland annat processorchip och kommunikationsutrustning. Detta till största del utifrån brist på halvledare och även vissa plaster. Man har i dagsläget svårt att förutspå ytterligare komponentbrister men uppskattar att det kan ta upp till två år för komponentleverantörerna att kunna matcha den aktuella efterfrågan.

Leverantörerna uppmanar beställarna att vara ute i god tid och gärna ta höjd för förseningar och eventuella delleveranser. Man rekommenderar att lägga beställningar 12-24 månader i förväg, vissa rekommenderar till och med att medlemmarna ska lagerhålla mätare själva för minst ett halvårs behov.

Nätstationer och transformatorer

För ramavtalet Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster ser vi också förlängda leveranstider. Sinfras ramavtalsleverantörer inom området ger följande uppskattning gällande aktuella leveranstider:

• Nätstationer
Leveranstider mellan 9 och 29 veckor beroende på material, storlek samt typ av ställverk och transformator

• Mellanspänningsställverk
Leveranstider mellan 8 och 20 veckor beroende på fabrikat

• Lågspänningsställverk
Leveranstider mellan 6 och 12 veckor beroende på fabrikat

• Distributionstransformatorer
Leveranstider mellan 17 och 40 veckor beroende på fabrikat och storlek. En del transformatortillverkare tar ej längre emot beställningar för leverans 2022 och vissa leverantörer prioriterar leveranser av komplett nätstation inklusive transformator och kan för tillfället ej ta emot beställningar gällande separata transformatorer för leverans under 2022.

Sinfra vill i och med denna information uppmana medlemmarna att ha god framförhållning och se över tidplaner för kommande projekt samt prioritera om där så är möjligt.