Ramavtal inom Ledningsvisning har tecknats med sju leverantörer och börjar gälla 2021-05-01.

Ramavtalsområdet är indelat i två delar:

  • Ledningsanvisning innefattar hantering av ärenden gällande ledningar i Post- och telestyrelsens webb-tjänst Ledningskollen.se samt utförande av ledningsutsättning.
  • Inmätning och dokumentation innefattar upprättande av fullständigt inmätningsunderlag, vilket ska kunna ligga till grund för kartprodukter, lednings-och relationsritningar.

Läs mer