På Sinfra arbetar vi sedan ett par år tillbaka i en kategoribaserad upphandlingsorganisation. Men vad innebär det egentligen och vilka fördelar kan Sinfras medlemmar få ut av det? I den andra delen i artikelserien Lär känna Sinfra berättar vi om varför vi har valt att organisera oss baserat på kategorier.

Sinfra har idag åtta upphandlare, som arbetar i par bestående av en taktisk och en strategisk upphandlare inom fyra olika kategorier – Värme & Kyla, El & Fiber, Vatten & Avlopp samt Tjänster & Konsulter.

– Eftersom upphandlarna arbetar inom en specifik kategori bygger de upp en kunskap och kompetens inom sitt område, säger Tony Doganson, vd på Sinfra. De blir specialister inom sin kategori och har stor kunskap om just den marknaden de representerar.

I grund och botten handlar det om att Sinfra ska få en djupare förståelse för medlemmarnas specifika behov. Vi har ett ständigt pågående arbete med omvärldsanalyser och omvärldsbevakning för att få insikt i vad som händer på marknaden. Att kunna fokusera på ett område ger en möjlighet att kunna hålla sig uppdaterad på ett helt annat sätt än om alla upphandlare skulle vara delaktiga i samtliga kategorier.

En kanske ännu viktigare del i kategoribaserad upphandling är kontakten mellan medlemmarna och Sinfras upphandlare. Upphandlarna har kontakt med många representanter från medlemsbolagen inom sin kategori. Medlemmarna vet vem de ska kontakta för att få svar på frågor inom sitt område och många har en upparbetad relation sedan lång tid tillbaka. Den dialogen är också fundamental i planeringen av kommande upphandlingar.

– En stor del av de upphandlingar vi genomför har sitt ursprung i ett önskemål eller behov från mina medlemskontakter, säger Jessica Lindqvist, taktisk upphandlare inom kategori Tjänster & Konsulter på Sinfra. Medlemsdialogen är min viktigaste källa till kunskap och förståelse för min kategori.

Som ett ytterligare steg i ökad medlemsdialog har vi startat upp så kallade kategoriteam. Det är forum där medlemsrepresentanter tillsammans med Sinfras upphandlare träffas några gånger per år och diskuterar både behov och förslag på nya upphandlingar, men också utveckling av kommunikation och arbetssätt hos Sinfra.

Kategorierna som Sinfra arbetar med är dock bara en indelning för Sinfras upphandlare. Medlemsbolagen har tillgång till och kan avropa på samtliga ramavtal oavsett kategori.