Sinfra breddar sitt tjänsteutbud och erbjuder nu medlemsbolagen Inköpsresurser. Inköpsresurserna kommer finnas tillgängliga för att stötta medlemmarna med olika typer av inköpsrelaterat arbete inom både operativt, taktiskt och strategiskt inköp.

– Vi har under åren ofta fått frågan från våra medlemsbolag gällande stöd och hjälp inom upphandling och inköp, säger Linnéa Nordén, chef för Sinfras Inköpsresurser. Det är därför väldigt roligt att vi nu kan erbjuda den här tjänsten och ytterligare öka medlemsnyttan.

Sinfra är en ekonomisk förening och har inget vinstintresse. Det möjliggör att Inköpsresurserna kan erbjudas till självkostnadspris, vilket går i linje med att allt Sinfra gör är för medlemmarnas skull och för att öka medlemsnyttan.

Sedan starten 1984 har Sinfra gjort upphandlingar och skapat ramavtal som medlemmarna kunnat avropa från. Vid sidan av ramavtalen kommer det nu finnas möjlighet att få hjälp med både löpande och projektspecifika uppdrag.

– Under våren har vi genomfört några pilotprojekt för att ta fram en bra och fungerande process för Inköpsresurserna, fortsätter Linnéa. Nu ser jag verkligen fram emot att få köra igång verksamheten på riktigt när vi lanserar brett till alla Sinfras medlemmar.