Sinfra har tecknat nya ramavtal inom området Laddstationer för DC-laddning med start 2023-03-01. Upphandlingen omfattar Laddstationer för DC-laddning samt viss kringutrustning och tjänster såsom tex. installation, betaltjänster, service och underhåll. DC-laddstationerna är indelade i tre segment, LPC, MPC och HPC.

Sinfra har tecknat avtal med följande leverantörer:
Compleo Charging Solutions AG
E.ON Sverige AB
Eways.se AB
Lule Building System AB
Svensk Fordonsladdning AB
Unicorn Systems a.s.
VCG – Vehicle Charge Grid