I en hållbar framtid behöver våra sopor, i både den gröna och bruna tunnan, hamna på rätt ställe för en smartare återvinning. Vid plockanalys i våra sopkärl kan man se att mellan 25–35 procent av gröna tunnans innehåll är matavfall, som helt i onödan går till förbränning i Korsta. Cirka 30 procent är tidningar och förpackningar som kunde blivit nytt papper. Endast 30–40 procent i gröna tunnan är det som borde eldas för att ge oss fjärrvärme, skriver Erik Thunström (C) Biogas i Mellannorrland AB.

Sundsvall, Östersund och Hudiksvall har tillsammans bildat Biogas Mellannorrland AB (BiMAB) för att titta på möjligheten till en anläggning i Korsta för biogas. Korsta kan bli ett nationellt föredöme där återvinningsbart material sorteras ut och återvinnas, matavfall omvandlas till fordonsgas och restprodukten blir prima gödsel. Hela processen kan till stor del drivas av returvärme från kommunens fjärrvärmenät.

Sundsvalls Tidning, debatt av Erik Thunström, 14 aug -17