Koldioxidreducerande åtgärder med tillhörande tjänster är ett nytt ramavtalsområde som verkligen ligger i tiden. Ramavtalsområdet börjar gälla 2023-02-01 och omfattar tjänster kopplade till koldioxidreducering såsom analyser, beräkningar, målsättningar, strategier, redovisning men också de fysiska projekten som klimatkompensationsprojekt och koldioxidinfångningsprojekt.