Nu föreslås från kinesiskt håll ett internationellt projekt som tar fram en vägledning för denna typ av frågor, skriver Elektroniktidningen. Hur mycket kan förbrukas lokalt i nätet, var behöver nätet förstärkas och hur påverkas reläskydden?

Runt om i världen ställs det just nu en mängd frågor kring utbyggnad av sol- och vindkraft. Det har lett till ett förslag från kinesiskt håll att på internationell nivå skriva en vägledning.

Tanken är att ta fram metoder och hjälpmedel för bedömning i vilken utsträckning den lokalt genererade elen också kan förbrukas lokalt. I vägledningen ska ingå en bestämning av tillämpningsområdet, insamling av data, principer, metoder och vad bedömningen ska innehålla.

I en första vända är avsikten att det ska bli en teknisk specifikation – en förstandard – som efter några år kan ses över och kanske omvandlas till en internationell standard från IEC. Sådana brukar sedan antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

Just nu är förslaget – kallat IEC 8B/42/NP – ute för internationell röstning fram till den 11 oktober.

Nyhet hämtad från Energinyheter 190826