Vi har ägnat en del av vintern till att sätta ihop team för var och en av våra fyra kategorier – Värme & Kyla, Vatten & Avlopp, El & Fiber samt Tjänster & Konsulter. Teamen består av representanter från våra medlemsbolag samt upphandlare från Sinfra och de kommer vara en viktig del i planeringen av vår upphandlingskalender.

Med kategoriteam får vi en unik möjlighet att ta del av medlemmarnas tekniska spetskompetens och kunskap inom sina respektive områden. Vår strävan är att teamen kommer hjälpa Sinfra, som inköpscentral, att lägga fokus på rätt områden så att vi i vår tur kan stötta våra medlemmar där behovet är som störst.

Stort tack till de medlemsbolag som ställer upp med sin kompetens och resurser. Vi ser fram emot att starta samarbetet inom kort.

Läs mer om kategoriteamen och vilka medlemsbolag som ingår.