Digitaliseringen har redan börjat och mer kommer. Men kan vi hantera de digitaliserade systemen och de möjligheter som följer med?

Det är självfallet en tillspetsad fråga men också berättigad. Idag har vi många bra och digitaliserade produkter och tjänster upphandlade av vårt team på Sinfra. För många medlemmar är det förutsättningen för att kunna börja resan mot digitaliserade tekniksystem. Grunden är lagd och det är dags att koppla ihop och koppla upp systemen. Mätare, produktionsstyrning och flödesövervakning behöver integreras, systematiseras och optimeras. Det är många komponenter som ska prata med olika system, så frågan är då hur detta samtal teknik emellan ska ske?

IoT är en revolution som formligen exploderar – även inom vårt område. Möjligheterna är oändliga samtidigt som det finns risker. En svaghet i systemen är just bärandet av information från en teknikplattform till en annan. Mycket kan bli fel på den resan – allt från att tekniken inte förstår eller hör varandra till att det blir mycket kostsamt att hela tiden se till att tekniken kan prata. Just i kommunikationen mellan teknik finns även risken att någon hör det vi inte vill att de ska höra. Integritet och säkerhet står på spel och det tillåter vi självklart inte.

Prylarna är smarta, de förstår varandra och vet vad de ska göra också. Men att de förstår varandra är ju inte det samma som att de agerar enhälligt eller ens i önskvärd riktning. Här måste kunskap och styrning in för att få ut det man som verksamhet vill ha av de digitaliserade systemen. ”Att mäta är att veta” är sant men bara för den del man mäter. I den uppkopplade världen så kommer tusentals saker att mätas och alla dessa värden måste hanteras, valideras och säkras. Jag tror att vi bara är i början av utvecklingen inom detta område och vi kommer sannolikt att se utvecklade system som är avgränsade och urskilda för att minska risken för obehörig åtkomst men som också ger bättre kvalitet.

När nu allt detta sker – vad händer med våra verksamheter? Kommer vi att kunna ta hand om alla system på ett effektivt sätt? Jag kan bara reflektera över vad Sinfra gått igenom när det gäller fakturaflödet. Idag är det helt digitaliserat och vi hanterar fyra gånger så många fakturor jämfört med 2011. Vi har idag mindre medarbetarresurser som hanterar fakturor än vad vi hade 2011. Informationen som genereras skapar fler möjligheter som kräver resurser i verksamheten men på andra ställen än tidigare. Tyvärr är det också information som många är intresserade av. Sinfra har idag skyddat tekniken som hanterar den och har återkommande kontakt med säkerhetsmyndigheter för att säkerställa att ingen utom Sinfra kommer i kontakt med data. Även det kräver resurser. För oss har det varit en revolution som lärt oss mycket och vi fortsätter att röra oss framåt.

Hanteringen av smarta digitaliserade system är svårare än man tror men ger väldigt mycket tillbaka om man bara vågar. Att fokusera på de svaga länkarna först är ett bra råd som fungerat för Sinfra, men det behövs förståelse för och kommunikation med systemen.

Eller som datorn HAL 9000 i Stanley Kubricks ”Space oddyssey 2001” sa till kaptenen – ”Affirmative Dave – I read you”.

Läs hela Sinfras Nyhetsbrev här

 Peter Dahl