Kurs: Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från Arbetsmiljöverket AFS 2017:3

Pågår: 2017-09-07 11:17 till 2017-11-02 17:00

Dotterbolaget FVUab’s kursverksamhet tillsammans med Force Technology Sweden AB bjuder nu in till en kurs om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar ” AFS 2017:3. Kursen kommer att hållas den 2 november 2017 i Stockholm.

Läs mer om kursen och anmäl dig här.