Många av våra medlemmar efterfrågar tillgång till juridiska tjänster avseende upphandlingsrättsliga, affärsjuridiska och entreprenadsrättsliga frågor. Det finns även behov av kunskap inom miljörättsliga frågor och annan myndighets- och tillståndsrelaterad fastighetsrätt, så som VA-frågor och PBL-frågor.

Utifrån diskussioner med våra medlemmar har vi förstått att behovet av denna typ av tjänster i stort sett alltid understiger gränsen för direktupphandling. Vi har därför valt att inte upphandla juristtjänster över ett ramavtal utan i stället rekommendera två advokater som har stor kunskap och erfarenhet inom de områden som våra medlemmar efterfrågar.

Medlemmarna kan därmed nyttja dessa rekommenderade advokater via direktupphandling så länge ersättningen för uppdragen ligger under direktupphandlingsgränsen. Mer information finns i Medlemsportalen.