Drygt 60 000 elmätare byts ut i Jämtkrafts elnät. Det efter ett regeringsbeslut som syftar till att stärka kundens ställning på elmarknaden och ge förutsättningar för säkrare drift av elnätet.

Bytet av elmätare är ett stort nationellt projekt där sammanlagt 5 miljoner mätare ska bytas ut successivt fram till år 2025. Av dessa finns 60 000 elmätare i Jämtkrafts elnät, varav 6 000 redan är utbytta. För att nå målet med 12 000 mätarbyten per år har personalstyrkan utökats.

– Vi har både anställt fler personer och omfördelat arbetsuppgifter och idag har vi 16 medarbetare som jobbar med mätarbytena, säger Thorsten Handler på Jämtkraft Elnät Mätsystem.

Läs hela artikeln på Jämtkrafts hemsida!