Frågan om IT-säkerhet har på kort tid blivit en av energi- och vattenbranschens viktigaste och mest aktuella frågor. Vikten av att kunna säkerställa driften av enskilda anläggningar, insamling av mätvärden och bibehålla kunders integritet är prioriterade frågor för branschen idag. I takt med den snabba teknikutvecklingen inom IT- och kommunikationsområdet ökar också sårbarheten och riskerna för intrång och webbattacker. Vi har bara under det senaste året kunnat konstatera ett flertal attacker och intrång mot företag inom energi- och vattenverksamheter.

Många verksamheter och verksamhetsutövare lever idag i tron av att deras system för mätvärdesinsamling och driftövervakning har en IT-säkerhet som är högre än vad den i verkligheten är. Risken för intrång och cyberattacker är betydligt större än vad verksamheterna över lag tror.

Sinfra har därför genomfört en inventering av de system och leverantörer som tillhandahålls via Sinfras Ramavtal. Totalt har 20 st ramavtalsleverantörer svarat på Sinfras förfrågan och deras svar har sammanställts i en rapport.