Statistik är roligt och Sinfra har under längre tid analyserat egen och andras statistik. Därför var det med visst intresse som jag noterade att investeringarna i energi minskade i världen – ganska mycket. Investeringarna minskade med hel 12% eller 1,9 trillioner dollar globalt. Det är nog för att få en gammal energivän som jag att sätta morgonkaffet i halsen.

Men som vanligt med siffror så kan man se det på olika sätt. Vid närmare granskning av siffrorna visade det sig att det som minskar snabbt är investeringarna i olja och gas. Mycket beroende på att olje- och gaspriserna är låga vilket gör att man inte investerar i nya, dyra projekt. Men också på grund av att efterfrågan på olja i värld stagnerar.

Det man också kan se är att investeringarna i elektricitet är för första gången större än investeringarna i olja och gas. Det har aldrig hänt tidigare! Elektrifieringen av samhällena har börjat på allvar och nu kan man se det på global nivå. Men det är då lite märkligt att oljebolagen själva inte ser det som en game-changer. BP ser elektrifieringen av transportsektorn som en sidohändelse trots att det kommer att minska efterfrågan på bränsle till bilarna med ca 1 miljon fat olja per dag omkring  2035. Samtidigt säger samma bolag att ökad effektivitet i konventionella bilar, bussar och flyg kommer att minska efterfrågan med 16 miljoner fat olja per dag vid samma tidpunkt. Frågan är om de inte underskattar elektrifieringen grovt. Händelser som trycker på underifrån är svåra att identifiera och förutse. Jag tror att vi står för en dramatiskt utveckling inom energisektorn som kommer att leda till ett tryck i ekonomin som accelererar utvecklingen mot hållbara energisystem och ekonomisk tillväxt. Allt detta av ett enkelt skäl – vi har inte råd att vara ineffektiva och den gamla tekniken kommer vi inte att ha råd med, den är för ineffektiv.

 

Vad har då detta att göra med oss? Allt detta kommer att beröra oss och berör oss redan. För fem år sedan var det inte sannolikt att du kände någon som hade en elektrifierad bil, det var heller inte sannolikt att du funderade över att investera i solcellspaneler, det var heller inte sannolikt att du trodde att det var möjligt att producera stora mängder el som skulle kunna säljas till andra utanför ditt hus. Idag gör du det och kanske är det till och med du själv som har allt detta redan. Men det vi ser idag är bara början, det kommer att accelerera inom kort.

 

Om man då som energiverksamhet ska navigera i detta något turbulenta luftrum så måste man ta i beaktande det som för bara fem år sedan inte var något som ens var en fråga för energiverksamheter. Och vi kan se tecken på att det börjar bli svårt på riktigt att göra bra investeringar i energiverksamheter. Aggregerat kan vi se att kapitalbindningen i energiverksamheterna fortfarande ökar medan användningen per enhet (oavsett om det är yta, mil eller timme) minskar. Det är en ekvation som sannolikt inte går ihop. Ett sådant scenario brukar föranleda en strukturförändring inom branschen, vi har inte sett det än men det kan mycket väl vara så att vi om ett par år ser det.

 

Vilken väg vi än väljer så kommer energiomvandling och användning att förändras i grunden. Det kommer gå fort i vissa områden så som transport och det kommer att gå långsammare inom andra områden så som uppvärmning, men den värld vi känner igen idag kommer inte att vara för evigt. Det är dags att förbereda sig och det är därför FVU och Sinfra arbetar så målmedvetet med innovationer och mer effektiva lösningar för medlemmarna.

 

Det är mycket att göra och ibland kan det vara förvirrande men visst är det en spännade tid vi lever i!?