Många av våra medlemmar frågar oss hur en villkorsjämförelse ska gå till i praktiken. Som hjälp har vi därför tagit fram en instruktion som beskriver processen steg för steg och som går att tillämpa på de flesta av våra ramavtal.

Instruktionen finns i Medlemsportalen i anslutning till respektive ramavtalsområde. Där den inte finns publicerad finns oftast en särskild instruktion för hur en villkorsjämförelse ska göras för just det specifika ramavtalsområdet, se exempelvis ”Managementkonsulter”.

Vi hoppas att denna vägledning ska underlätta och göra det enklare att avropa på våra ramavtal.