Under sommaren 2020 godkändes en ny avfallsförordning (SFS 2020:614) som innebär en del förändringar för många. Bakgrunden är att man inom hela EU vill stärka upp och bygga en allt mer cirkulär ekonomi där material återvinns och återbrukas betydligt mer än idag. Därför har man beslutat om ett ”avfallspaket” som leder till en rad ändringar i svensk och övriga länders lagstiftning och som införs successivt.

En av nyheterna som kommer med den nya avfallsförordningen är att kontrollen över avfallsflöden stärks. Tidigare har det funnits krav på att varje verksamhet ska föra anteckningar över sitt farliga avfall men den informationen har behållits inom verksamheten och i allt för många fall har man inte följts kravet på att föra anteckningar. Därför har det varit svårt för tillsynsmyndigheter och nationella myndigheter att ha användbar information och underlag för rapportering och uppföljning.

Men nu blir det ändring på det. From 1 nov 2020 gäller att varje avfallsproducent (dvs den verksamhet där avfallet uppstår) ska dels föra egna anteckningar inför varje transport av farligt avfall och dels också inom två dagar från transporten rapportera till ett nytt digitalt register hos Naturvårdsverket. Krav på att föra anteckningar och rapportera till det nya registret ställs också på transportören, insamlaren och behandlaren mfl. Utöver detta ska ett transportdokument skapas som följer med godset under transporten. Observera att detta transportdokument inte ska förväxlas med det transportdokument som upprättas för export av avfall och som Sinfra är behjälpliga med.

Många nyheter blir det och vi rekommenderar att ni sätter er in i de nya kraven innan 1 nov. Mer information finns hos Naturvårdsverket.