Upphandlande myndigheter är i vissa fall skyldiga att genomföra en riskanalys för att identifiera om det finns risk för oskäliga arbetsvillkor i leveranskedjan av den vara eller tjänst som ska upphandlas. Hur ser leveranskedjan ut för den aktuella varan som ni ska upphandla? För att underlätta bedömningen publicerar vi nu riskanalyser för olika produktkategorier där det förekommer hög risk inom områdena mänskliga rättigheter, arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption i leveranskedjan.

Läs hela artikeln här!

Artikel hämtad från Upphandlingsnmyndigheten 20190718