Svensk Inköpscentral för Infrastruktur Ekonomisk Förening

Hållbara upphandlingar för försörjningssektorn.

SinfraDagarna 2023

Luleå  Ι  Gävle Ι  Jönköping

En heldagskonferens med intressanta föredrag, nätverkande och underhållning.
Välkommen!

Att bli medlem

Verksamheter och förvaltningar med huvudsaklig uppgift att producera eller distribuera energi eller vatten kan bli medlemmar hos Sinfra. Våra medlemmar består främst av energibolag samt VA-verksamheten inom kommuner. Upphandlingarna sker enligt LUF.

Att bli ramavtalsleverantör

För att bli en ramavtalsleverantör hos Sinfra behöver en produkt- eller tjänsteleverantör lämna anbud vid en av våra upphandlingar. Efter noggranna utvärderingar tecknar våra upphandlare ramavtal med en eller flera leverantörer inom det aktuella ramavtalsområdet.

Upphandlingskalender

Sinfras upphandlingskalender är en överblick av de upphandlingar som pågår och planeras det närmaste året.

Den uppdateras löpande och våra upphandlare tar tacksamt emot önskemål och input från medlemmarna.