Försäkringsförmedlartjänster

December - April
Status: Överprövad
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Försäkringsförmedlartjänster inom skadeförsäkringsområdet samt försäkrings- och konsulttjänster, riskanalyser, rådgivning och kartläggning inför lämpliga försäkringsupplägg.

Kemiska produkter

Januari - Juni
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kemiska produkter”. Upphandling avser kemikalier såsom lut, ammoniak, saltsyra, fällningskemikalier, polymer m.m.

Laddstationer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Nytt avtalsområde gällande laddstationer för elbilar, olika typer och storlekar samt tjänster som tex service och underhåll mm. 

Bemanningstjänster

Februari - Maj
Status: Anbudsutvärdering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Ramavtalsområdet gäller bemanningskonsulter inom administration, ekonomi, fastighet, HR, support.

Kalk

Februari - Juli
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Förnyelseupphandling av befintligt ramavtal ”Kalk”. Upphandling avser släckt kalk, bränd kalk m.m.

Småskalig Värmeproduktion

Februari - Juni
Status: Avtalsspärr
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende små pannor för fjärrvärme avsedda för fastbränsle, olja/bioolja och el. Pannorna nyttjas för topp- eller reservlast samt som tillfällig produktion vid nyuppförande av fjärrvärmesystem.

Småskalig elproduktion med ORC-system

Februari - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Linnéa Nordén
Mail: linnea.norden@sinfra.se

Nytt avtalsområde avseende system för elproduktion i hetvattenanläggningar. Systemet bygger på ORC-teknik och kompletterar hetvattenanläggningen så att el kan produceras utan kräva tillgång på ånga.

Nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter och tjänster

Februari - Juli
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Magnus Pettersson
Mail: magnus.pettersson@sinfra.se

Ett befintligt avtal gällande nätstationer och transformatorer med tillhörande produkter, system och tjänster som nu när det förnyas är tänkt att utökas med fler tillhörande tjänster.  

Flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster

Mars - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Upphandlingen avser leveranser av flödesmätare (bla. magnetiska/induktiva mätare, utanpåliggande ultraljudsmätare) med tillhörande produkter, system och tjänster.

Pumpstationer

Mars - Juli
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Konsulter inom anläggningsdokumentation och information

Mars - Juni
Status: Anbudslämning
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Teknisk anläggningsdokumentation och information som ska hjälpa företag att få kontroll över sin dokumentation vid bland annat investeringar samt drift och underhåll.

Personlarm

April - Juli
Status: Leverantörskvalificering
Ansvarig upphandlare: Ted Waldesten
Mail: ted.waldesten@sinfra.se

Upphandlingen avser Personlarm med säkerhetslösningar för bla ensamarbete, hot och våld.

Nyförläggning

Maj - September
Status: Förstudie
Ansvarig upphandlare: Musa Bargabriel
Mail: musa.bargabriel@sinfra.se

Nytt ramavtalsområde som avser styrd borrning, hammarborrning, AT-borrning och jordraket.