Kickback, återbäring och medlemsinsats – på Sinfra har vi många ord och uttryck som oftast inte förekommer i ”vanliga” företag. Å andra sidan är vi ju inte heller ett vanligt företag och mäter inte framgång i hur stor vinst vi gör per år. Vi känner att det är dags att reda ut begreppen och förklara hur Sinfra är uppbyggt och hur vi finansierar verksamheten.

– Den vanligaste frågan vi får från presumtiva medlemmar är vad det kostar att vara med i Sinfra och hur stor medlemsavgiften är, säger Nabaz Dalshad, Taktisk Upphandlare på Sinfra. De blir glatt överraskade då vi berättar att det endast är en förhållandevis liten insats som betalas vid inträdet och att den dessutom återbetalas om medlemmen väljer att gå ur Sinfra.

Det är dock inte medlemsinsatsen som finansierar Sinfras verksamhet och den räknas inte ens in i vårt resultat, utan bokförs i balansräkningen som skuld till medlemmarna. Sinfra är en ekonomisk förening och följer ”Lagen om Ekonomiska Föreningar”. Vi ägs av våra medlemmar och kan gå med vinst, skulle vinsten bli för stor finns möjlighet till återbäring. Medlemmarna avropar på våra tecknade ramavtal enligt överenskomna priser.

– På Sinfra räknar vi antalet fakturor, hur många medlemmar som avropar och summerad fakturering från våra ramavtalsleverantörer, säger Sinfras ekonomichef Emma Öström och fortsätter, vi strävar inte efter en stor vinst, eller att lägga pengar på hög för framtiden, då gör pengarna mer nytta ute hos våra medlemmar.

Men precis som på vilket företag som helst har Sinfra anställda som ska ha lön och lokalhyror som ska betalas så någonstans behöver vi ändå få in pengar. Det är där ordet kickback kommer in i bilden.

– Vid en upphandling läggs kickbacken in i ramavtalen som skrivs, berättar Nabaz. Det är en fast procentsats som beslutas av Sinfras styrelse inför varje verksamhetsår.

När en medlem avropar på ett ramavtal går en viss procent, dvs kickbacken, från leverantören till Sinfra och det är sedan den ”intäkten” som ska finansiera Sinfras fasta och löpande kostnader. När verksamhetsåret är slut ska vi ha gått i stort sett plus minus noll, men de senaste åren har antalet medlemmar och avrop ökat så pass mycket att det ändå har blivit ett betydande överskott. Det överskottet betalas tillbaka till medlemmarna, som har avropat, i form av en återbäring. Beslut om detta fattas på årsstämman av medlemmarna.

– De senaste åren har vi betalat tillbaka många miljoner till medlemmarna, säger Emma. Det är ett omfattande arbete att se till att återbäringen fördelas proportionerligt till medlemmarna utifrån hur mycket de har avropat för under året.

Vi anser dock att det är bättre att medlemmarna behåller pengarna från början i stället för att Sinfra ska ta in pengar genom kickback som sedan ska återbetalas i form av återbäring. Målet är att inte behöva betala ut någon återbäring alls. Det når vi genom att gradvis sänka kickbacken på nya ramavtal som tecknas, vilket innebär lägre ramavtalspriser till medlemmarna. Vi siktar mot att procentsatsen ska vara på en, i det närmaste, försumbar nivå.

– För tre år sedan var kickbacken på nytecknade avtal 4 % och från och med 1 september 2021 är den nu nere på 0,9 %, avslutar Emma.