Elpriserna i Norden förväntas hamna på ett genomsnitt mellan 35 och 40 öre per kWh under september, oktober och november. Det är betydligt lägre än förra året då priset var över 50 öre. Det enligt elbolaget Bixia, i sin höstprognos.

Eftersom vädret har stor inverkan på elpriset, då vi i Norden har mycket förnybar produktion, kan elpriserna komma att variera utifrån nederbörd och vind.

– Vi har betydligt bättre förutsättningar för en lägre elprisnivå än vi hade förra året vid samma tid. Det beror främst på att mängden vatten i våra magasin är mycket högre i år. I början på förra hösten låg den hydrologiska balansen på minus 20 TWh, i år ligger vi kring det normala, säger Matina Rosenberg, meteorolog och analytiker på Bixia.

Elmarknaden blir mer svårprognostiserad ju mer väderberoende kraft vi får in i systemet. I slutet av året kommer det in rekordmycket vindkraftsproduktion, vilket bidrar till en allt mer volatil prisbild.

– Det är många faktorer som påverkar prisbilden, men allra störst påverkan för oss här i Norden har vädret. Det beror på att vi har så stor del förnybar produktion, främst i form av vattenkraft men också vindkraft. Det betyder att de dagar det blåser mycket pressas elpriset, likaså om lågtrycken för med sig mycket nederbörd som fyller på de vitala vattenmagasinen ger det en effekt på elpriset, förklarar Matina Rosenberg.

Läs hela artikeln här

Artikel hämtad från energinyheter 20190930