H&M tar ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från sin IT-användning genom att bygga en ny, stor datahall söder om Stockholm där Fortum Värme ska återvinna överskottsvärmen som fjärrvärme. När datacentret är helt utbyggt kommer värmen räcka till 2 500 moderna lägenheter, istället för att den fläktas bort och går till spillo.
H&M har varit med ända sedan starten av Öppen Fjärrvärme och återvunnit värme från ett annat datacenter i Stockholm sedan 2013. Genom det nya datacentret, som ska tas i drift september 2018, mångdubblar klädjätten sitt bidrag.

Pressmeddelande från Fortum 10 jul -17