Mälarenergi producerar varje år 26 000 ton flygaska när rökgaserna renas. I dag skickas askan till ett nedlagt kalkbrott på ön Langøya i Oslofjorden, men inom några år kommer brottet att vara fyllt.

Vid en ny anläggning på sin kretsloppsanläggning Högbytorp i Bro utanför Stockholm ska Ragn-Sells använda sin patenterade teknik (Ash-2-Salt) för att utvinna värdefulla ämnen ur askan samtidigt som stora mängder miljögifter tas bort. Satsningen som kostar cirka 600 miljoner kronor är en av de största någonsin inom svensk materialåtervinning, enligt företagets koncernchef Lars Lindén:

I flygaskan koncentreras många av de ämnen som finns i avfallet, såväl miljögifter som värdefulla resurser. Genom tekniken utvinns salterna kaliumklorid, natriumklorid och kalciumklorid som alla kan säljas på råvarumarknaden. De askrester som återstår efter behandlingen är inte längre ett farligt avfall, eftersom stora mängder miljögifter har avskilts.

– Inom tre år har vi kapacitet att ta hand om hälften av all flygaska som energiåtervinning ur avfall i Sverige ger upphov till, säger Mikael Hedström, vd för Ragn-Sells Treatment & Detox.

– Sveriges kraftvärmeproducenter har inte haft några hållbara alternativ för sin flygaska. Vi ser fram emot att erbjuda dem en cirkulär lösning som är bra för alla, säger Mikael Hedström.

Nyhet hämtad från Energinyheter 20200224