Tidigare pumpades det renade avloppsvattnet ut i havet. Nu ska det istället hjälpa till att värma upp Malmöborna – och ge dem bättre luft.

Ett stenkast från Sysavs avfallsförbränning på Spillepeng bygger Eon en egen anläggning för att producera fjärrvärme. Bygget, en nätt investering på 200 miljoner kronor, kommer om några månader att kopplas in på fjärrvärmenätet.

Det nya är att avloppsvatten från Malmöborna kommer att hjälpa till att värma upp fjärrvärmevattnet. Avloppsvattnet som VA Syd renar intill anläggningen håller sommartid en temperatur på cirka 20 grader och vintertid runt 12.

– Det är en väldigt bra källa att plocka värme ur, säger Eons projektledare Mats Egard.

Skånska Dagbladet 2 aug -17