Årets rapport från hållbarhetsutvärderingen av Sinfras ramavtalsleverantörer är nu klar. Vi har i år hela 224 ramavtalsleverantörer (95% svarsfrekvens) jämfört med föregående års 91 svar (85% svarsfrekvens). Enkäten ger oss en bra bild över hur det står till med hållbarhetsarbetet hos våra leverantörer.

Sinfra skickar varje år ut en enkät där ramavtalsleverantörerna svarar på frågor om sitt hållbarhetsarbete. Leverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om i poäng där medelvärdet blir något som vi kallar ”hållbarhetsindex”. Dels får varje ramavtalsleverantör sitt enskilda hållbarhetsindex och kan se hur man utvecklat sig år från år. Dels räknar vi ut ett sammanlagt hållbarhetsindex för alla ramavtalsleverantörer vilket gör det möjligt för den enskilde leverantören att jämföra sig mot övriga.

”Vi hoppas och tror att det är en bra morot för våra ramavtalsleverantörer, när de ser hur de ligger till jämfört med andra. Vi hoppas att tävlingsinstinkten ska slå till och att ramavtalsleverantörerna också strävar efter att nå högsta möjliga poäng och lägga en plan för det”, säger Susanne Eriksson, Hållbarhetsansvarig på Sinfra.

Årets resultat

Årets hållbarhetsindex är 3,70 på en femgradig skala. Det är att jämföra med föregående års hållbarhetsindex 3,81 en nedgång totalt sett. Vi ser att nedgången i mångt och mycket beror på det stora antalet nya ramavtalsleverantörer, som generellt har ett lägre betyg på hållbarhetsarbetet jämfört med befintliga. Jämförelsevis har de nya leverantörerna ett medelvärde på 3,44 jämfört med 4,05 hos de befintliga som Sinfra har haft avtal med under en längre period. Glädjande nog ser vi att bland de befintliga leverantörerna har hela 76% förbättrat sig i år jämfört med föregående år. Vi hoppas därför att vi genom att jobba aktivt med våra nytillkomna ramavtalsleverantörer ska bidra till att även de förbättrar sig till nästa gång, vilket är målsättningen med allt vårt hållbarhetsarbete

En annan positiv trend är att andelen leverantörer som kan erbjuda fossilfria transporter har ökat jämfört med tidigare år. Det är bra att allt fler kan erbjuda fossilfria transporter eftersom det är ett hållbarhetsområde som våra medlemmar har prioriterat högt. Därför är det bra att allt fler ramavtalsleverantörer kan erbjuda åtminstone en viss andel fossilfria transporter.

”Men det går fortfarande för långsamt och vi ser gärna att de som ännu inte satt sig in i omställningen till hållbara leveranser gör det nu”, avslutar Susanne Eriksson.

Hållbarhetsrapport 2020 (pdf)