Just nu pågår årets undersökning av ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete. Undersökningen genomförs genom en webenkät där Sinfra ställer en rad frågor om hållbarhetsarbetet (allt från miljö, affärsetik och social hållbarhet) och poängsätter varje leverantör i ett ”hållbarhetsindex”. Undersökningen ger också en möjlighet för varje enskild leverantör att jämföra sig med snittindex för alla svarande sammantaget så att man ser hur man ligger till jämfört med andra.

”Vi hoppas att detta ska vara en sporre för våra leverantörer att hålla en hög nivå på hållbarhetsarbetet vilket är till gagn för våra medlemmar och leverantörerna själva” säger Susanne Eriksson hållbarhetsansvarig på Sinfra.

Mer information