Så är 2017 snart till ända. Året är ett av de allra bästa för Sinfra – någonsin. Och kommande år ser ut att bli ännu bättre med högre aktivitet i ramavtalen, större omsättning och därmed rekord i medlemsnytta. Det är riktigt roligt för alla inblandade. Sinfra kan med stolthet säga att vi har nått målet med att vara en effektiviserande verksamhet som ser till att marknaden kan leverera konkurrenskraftiga, hållbara och framtidssäkra produkter och tjänster.

Det väntar många utmaningar på andra sidan nyåret. Därför är det viktigt att känna samhörighet med dem i samma situation, att veta att fler arbetar med samma frågor för att hitta lösningar. Lösningar som sedan du, jag och alla andra kan ha nytta av. Det är just det jag hoppas att Sinfra kan vara för dig – ett stöd som ger dig kraft att fortsätta arbeta med de stora utmaningarna för att komma vidare och över det som väntar.

FVU har också kommit igång och ökar nu takten för att komma till den position vi såg framför oss redan för 4 år sedan. Det tar tid att starta verksamheter och nu börjar den tiden ge frukt. Riktigt roligt!

Det har varit ett målmedvetet arbete som lett oss hit. Medarbetare på Sinfra har gjort en resa som inte alla har möjlighet att göra. Och som på ett imponerade sätt tagit utmaningarna till sig och utvecklat verksamheten för att kunna komma förbi varje hinder som ställts på vägen. Jag vill tacka alla medarbetare, styrelse och medlemmar för detta fantastiska år. Jag vill även tacka våra ramavtalsleverantörer som på bästa sätt svarat upp mot de krav på förbättringar som Sinfra ställt i upphandlingar och genom uppföljningar. Allt för att nå en hållbar framtid. Tack alla – nu ser vi fram mot ett ännu bättre 2018!

Från oss alla på Sinfra – God Jul och Gott Nytt År!