Inte för så länge sedan pratade jag med människor som ansvarar för offentlig utveckling. De frågade om mina tidigare erfarenheter inom energibranschen och vad jag trodde om framtiden. Många ansvariga har mycket att tänka på eftersom vi står inför stora förändringar på energiområdet. En mycket direkt fråga kom upp – Kan man lita på att aktörerna, företag som lobbyister, lyfter fram det som verkligen är viktigt?

Bra fråga. Men vad skulle jag säga? Finns det något svar? Eller är det snarare en fråga som behöver ställas för att få fram ett svar? Det är värt att fundera på i dessa turbulenta tider.

Har ni någonsin tänkt tanken; hur kunde det bli så här? Man har sett någon sorts utveckling framför sig men tillslut blev det något annat. Sedan står man där, överraskad och konfunderad. Det finns personer som säger att man måste göra medvetna val, ta kontroll och skapa sin egen framtid. Det är nog väl menat men, i min mening, trams! Hur ska man kunna göra medvetna val när man inte ens vet vad man ska vara medveten om? Den som därutöver tror att man har kontroll över sitt liv eller andras liv kommer sannolikt att bli mycket överraskad.
Är då allt slumpmässigt och förutbestämt? Jag tror inte det, jag tror att man kan påverka utfallet i alla situationer som man deltar i.  Men att för den sakens skull sätta likhetstecken på att man har kontroll är fåfängt. Jag tror att man måste acceptera att det inte går att ha kontroll fullt ut men att man kan sträva efter att ha det. En känd teoretiker, kanske den första moderna organisationspsykologen talade om ”friction and fog”. Friktion står för allt som inte kan förutses, det som Eisenhower senare formulerade som ”plans are nothing – planning is everything”. Fog (dimma) står för ovissheten och oförutsägbarheten i det vi företar oss. Vi kan vara en kraft som påverkar och justerar riktningen på utvecklingen men andra krafter kommer att både samverka och motverka det man försöker uppnå.

Om man nu vill ha ett svar, vill veta mer och vill veta vad som kommer att ske så ställs man inför ett problem; vem kan man lita på. Många vill väl men alla har sin agenda och det gör det svårt att urskilja vad som kommer att ske. Det som har hjälpt mig är att ställa frågan; Vad händer i marginalen? Det jag menar är att det finns alltid rörelser i dina ytterområden som kommer att påverka dig i grunden inom en inte allt för lång framtid. Marginalhändelser är det som när det slagit igenom ofta kallas för ”disruptiva händelser”, dvs kraftiga och ofta oförutsedda händelser. Men händelsen är inte oförutsedd den är ofta bara förbisedd. Det gäller det stora livet och det lilla livet. I det lilla livet kan det vara en förflugen kommentar, en ny vana eller bara nya intryck. Det kan ha enorm påverkan på våra liv – Hollywood har tjänat en massa pengar på att skriva om det så något måste det ju ligga i det. Och så är det med stora sammanhang också. Marginalhändelser kommer att förändra världen, det gäller bara att hitta dem – och det är det som är tricket. Det sägs att med åldern kommer visdom och det kan nog vara sant men jag tror att det är så enkelt som att med åldern kommer förmågan att förstå vad marginalhändelser kan betyda, det kallas ofta för erfarenhet.

Tillbaka till börja– vad blev mitt svar? Jag önskar att jag kunde skriva att jag hade ett färdigt och fyndigt svar men så var det inte men jag tror att de fick fram det jag ovan nämnt i svaret jag gav. Det var först efteråt som det gick upp för mig hur viktig den frågan var och är. Kan man lita på att alla verkligen lyfter det som är viktigt och att de också vet vad som är viktigt? Jag tror att man kan lita på att alla har en agenda och vill lyfta det som ligger nära den agendan. Jag tror att konsten att hitta det som är viktigt ligger hos den som frågar. Om det finns marginaler som man inte ser är det sannolikt där den största överraskningen finns. Så även inom energiområdet. Den disruptiva händelsen kommer sannolikt från ett håll som vi idag inte kan eller vill se, den kommer inte från de kartlagda områdena. Händelserna tränger sig på grund av att jämvikten är rubbad av andra ännu mer avlägsna händelser eller krafter, skeenden som är svåra att fånga.

Så –  hur ser framtiden ut och kan vi förutspå den på något vis? Man kan förbereda sig och försöka arbeta med det oförutsedda och ovissheten men det finns inga garantier. Samma teoretiker som ovan sa att bäst resultat får man när man aktivt smörjer för att minska friktionen i verksamheten och ständigt arbeta med att minska ovissheten genom att lära sig nya saker. Kanske är det som vi måste göra – smörja maskineriet och ständigt lära om genom att studera händelserna i marginalerna.

Vårt lite interna Sinfra talesätt, halvt på skämt halvt på allvar, stämmer nog ganska bra för att beskriva marginalhändelserna vi ser idag; Det ser kanske inte mycket ut – men det kommer att förändra världen!

Peter Dahl, VD Sinfra