FVUab är ett fristående dotterbolag till Sinfra och som har i uppdrag att tillföra ny teknik till försörjningssektorn. FVUab är energi- och VA-bolagens gemensamma utvecklingsorganisation. FVUab har idag ett stort förtroende i stora delar av Europa. Huvudfokus för verksamheten är att identifiera, testa och verifiera, för branschen, nya lösningar i syfte att förbättra prestandan i hela systemet.

Huvudarbetsuppgiften för styrgruppen är att medverka i utvärdering av de projekt/projektidéer som inkommit till FVUab. Exempel på andra arbetsuppgifter som också ingår i rollen som styrgruppsmedlem:

 

-Medverka på styrgruppsmöten ca 4-5 ggr per år. Mötena hålls vanligtvis i Stockholm.

-Att inför varje möte utföra de tilldelade arbetsuppgifterna

-Medverka vid utvärdering av innovativa produkter och system

-Bidra med omvärldsanalys

 

Arbetsuppgifterna tar ca en halvtimme utöver mötestid.

 

Vi söker en eller flera personer som

  • Har gedigen erfarenhet av el, VA eller fjärrvärme-branschen
  • Teknisk erfarenhet inom något av områdena ovan. Det är meriterande om du har systemkunskap och ett nationellt tankesätt
  • Dessutom tror vi att du har ett stort intresse i att utveckla branschen

 

Som styrgruppsmedlem får din verksamhet möjlighet att agera testplattform i de fall det visar sig lämpligt. De kurser som FVUab anordnar erbjuds du som styrgruppsmedlem att medverka i utan kostnad. Resor och logi bekostas av den egna verksamheten.

 

Som styrgruppsmedlem får du möjlighet att påverka branschens utveckling samtidigt som du själv får träffa branschkollegor samt få information om ny och intressant teknologi och innovativa projekt!

 

Ansökan skickas till Carl Wehlin senast 15 december 2017, urval sker löpande.
Frågor besvaras av Carl Wehlin, carl.wehlin@fvuab.se alt. 08-52509945. zz