Användningen av Sinfras ramavtal fortsätter att öka och det är verkligen stimulerande för hela organisationen. Vi tolkar det som ett tecken på att medlemmarna är nöjda med ramavtalen och de värden de tillför hos medlemsföretagen. Antalet medlemmar fortsätter att öka och vi närmar oss 210 till antalet. Flertalet av de nya medlemmarna kommer från VA-, och El-sidan. För El-sidan kommer inom kort ett nytt ramavtal för nätstationer och transformatorer, vilket vi tror är uppskattat bland elnätsföretagen. Nu är det enklare än någonsin att bli ny medlem. Det är bara att klicka in på hemsidan och fylla i sina uppgifter. Allt sker digitalt. Finns det då inget som är mindre bra? Jo, jag måste medge att vi inte hunnit med dialog med Er medlemmar i den utsträckning som vi vill. Speciellt gäller detta nya medlemmar där vi gärna vill träffa er i tidigt skede för att ge en introduktion. Orsaken är att vi fortfarande har resursbrist i den egna organisationen. För närvarande har vi tre tomma stolar, och det märks tydligt då vi är en liten organisation med enbart tio anställda. Jag ber er ha tålamod om vi inte hinner med att ta kontakt med er. Tveka inte om ni har frågor – ta kontakt med oss.

Text skriven av Bernt Hansson