Ramavtalsområdet Förnyelsebara bränslen ersätter det befintliga området Eldningsolja och diesel med start 2022-02-01. Genom en förnyelseupphandling har avtalets innehåll utökats och innefattar förnyelsebara bränslen både som drivmedel och eldningsolja för stationstankning och för transport på bulk samt tillhörande produkter och tjänster. Avtal är tecknat med en leverantör, OKQ8.

Avtalet avser i första hand förnyelsebara produkter och ligger i linje med medlemmarnas önskemål samt Sinfras hållbarhetsriktning men även icke förnyelsebara bränslen ingår, detta för att tillgodose medlemsbehovet under en övergångsperiod.

För att hålla nere priserna på en konkurrenskraftig nivå för våra medlemmar har vi valt att helt ta bort kickbacken från det nya ramavtalet.