Luleå Energi förnyar delar av fjärrvärmenätet i centrala Luleå. Gamla huvudledningar längs Storgatan kommer att bytas ut mot nya, för att företaget även i framtiden ska kunna säkra trygga fjärrvärmeleveranser.

Tidigare i maj påbörjades arbetet med att byta ut de 45 år gamla huvudledningarna under Storgatan i Luleå. Genom att byta ut gamla ledningar mot nya får Luleå Energi större kontroll och säkerhet i fjärrvärmesystemet.
– Vi arbetar systematiskt med att ersätta våra gamla ledningar för att få bättre kontroll och övervakning i vårt nät. Det är oerhört viktigt att vi fortsätter satsa på underhåll av vårt befintliga nät för att vi ska kunna hålla en hög leveranssäkerhet till våra kunder även i framtiden, säger Johan Välimäki, distributionsingenjör Luleå Energi.

Läs hela artikeln här!

Artikel hämtat från https://www.luleaenergi.se/ 20190528