Nu har vi förlängt tre ramavtal avseende omhändertagande av framförallt flygaska från avfallsförbränning, inklusive transporter, d.v.s. aska klassat som farligt avfall. Tjänsten omfattar lossning, lastning, transport till behandlingsanläggning samt omhändertagande av flygaska, i den form som den förekommer. Ramavtalsperioden är förlängd t.o.m 2019-10-31. Ramavtalet kan förlängas ett plus ett år, dock längst till 2021-10-31.

För att se ramavtalen behövs ett medlemsinlogg som enkelt går att registrera här och därefter logga in på Medlemsportalen!

Ramavtalsleverantörer:

Miljøteknikk Terrateam AS

NOAH

Ragnsells AB